Attending AIMday in Brazil

Diarienummer 2016-02863
Koordinator Linköpings universitet - ISY
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

The goal was Networking and academic collaboration which are fulfilled.

Resultat och förväntade effekter

The goal was Networking and academic collaboration which are fulfilled.

Upplägg och genomförande

The goal was Networking and academic collaboration which are fulfilled.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.