Attackerar fordonstrafik kommunikation: Färdplan for säkra ITS (AVESTA)

Diarienummer 2014-01462
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH EES
Bidrag från Vinnova 627 909 kronor
Projektets löptid september 2014 - november 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2014-03-14

Syfte och mål

Fordonsnätverk har ännu inte undersökts tillräckligt ur ett penetrationsperspektiv, särskilt med avseende på att identifiera sårbarheter som kan utnyttjas av en motståndare till fjärr intrång C2X och fordon kommunikationsprotokoll . AVESTA upp denna utmaning genom att kartlägga de viktigaste befintliga hot om i fordon kommunikationsgränssnitt , t.ex. mobil kommunikation och sensornätverk . Detta i sin tur kan hjälpa utformningen av mekanismer som kan resonera om den totala kapaciteten säkerhets av sådana komplexa system-av-system.

Resultat och förväntade effekter

AVESTA förväntas ha en betydande inverkan på den del av att ha säkrare ITS för effektiva transporter. Det integrerar teknik som spänner över många olika sektorer, exempelvis trådlösa, inbäddade mikrokontrollers, och därför är alla resultat kan bevisas nytta för många forskare inom dessa områden. Med detta i handen, producerade resultat på sårbarhetsanalys kan jämföra eventuella studier på flera beroendecyberfysiska riskbedömning och kvalitetssäkring utökad kommunikation och drift av fordon ombord enheter är beroende av betrodda beräkningsteknik .

Upplägg och genomförande

AVESTA bygger på samverkan mellan KTH (Sverige) och dess NSS grupp, och Renault (Frankrike). Båda parter är medlemmar av C2C-CC och de redan samarbetar i den ledande FOT EU-projektet i dess säkerhet (bevara). Förutom flera publikationer och kontakter med riktade forskargrupper, möjliggjort denna oss att göra forskning med VC komponenter som är under uppbyggnad och engagera sig i analysprocessen för att ge en hög nivå för driftssäkra integritet, säkerhet och slutligen säkerhet i en sådan komplex cyber fysiska system-av-system.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.