Att omsätta forskning till praktik - Utmaningar inom folkhälsovetenskaplig implementeringsforskning

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för folkhälsovetenskap
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

Implementeringsforskning är ett område under utveckling inom folkhälsovetenskap. Syftet med symposiet är att följa upp denna process samt inventera kunskapsläget och bidra till fortsatt utveckling inom forskningsområdet. Målet är att belysa utmaningar inom folkhälsovetenskaplig implementeringsforskning, öka kunskaperna om detsamma och skapa ett nordiskt nätverk för fortsatt diskussion. Ett konkret mål är att skriva en rapport/artikel utifrån det som diskuterades vid de interaktiva sessioner som är en del av symposiet.

Resultat och förväntade effekter

Symposiet förväntas bli ett avstamp för fortsatt samarbete kring folkhälsovetenskaplig implementeringsforskning i norden. Vi förväntar oss att vår relativt nya avdelning kommer att vara känd av flera efter symposiet och att det kan leda till nya intressanta forskningssamarbeten. Vår förhoppning är att resultatet blir ett fungerande nordiskt nätverk inom folkhälsovetenskaplig implementeringsforskning, en artikel, skriven tillsammans med ett par deltagare samt de internationella experter på området som föreläste på symposiet samt ett uppföljande symposium inom 2 år.

Upplägg och genomförande

Ett symposium i Stockholm för ca 100 nordiska deltagare, främst forskare och beslutsfattare inom området. Symposiet ges inom ramen för Karolinska Institutets 200-årsjubileum och samarrangeras med AFA försäkring. Internationella och nationella föreläsare bjuds in. Föreläsningar varvas med interaktiva moment för kunskapsutbyte och diskussion. Symposiet avslutas med en paneldebatt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02467

Statistik för sidan