Att hantera Internetbanks-(o)säkerhet

Diarienummer 2013-05306
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för hälsa och samhälle
Bidrag från Vinnova 885 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat