Att förvandla fjädrar avfall till en värdefull proteinkälla

Diarienummer 2015-01791
Koordinator Bioextrax AB
Bidrag från Vinnova 492 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Projektet uppfyllde målet med att förstå marknaden, produktionsprocesen och lagkrav, genom att bekräfta alternativa utrullningsstrategier, en prispunkt, kostnad för sålda varor, och bruttomarginal. Dock uppfyllde projektet inte helt det ursprungliga målet med att kunna skala upp processen. Dock kommer dialoger med nyckel partners göra det möjligt för företaget att accelerera utrullningen av Bioextrax teknologi, med ett bekräftat intresse i teknologin vilket således gör det möjligt för antingen en licens eller produktionsbaserad affärsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Projektet bekräftade att Bioextrax behöver fokusera på foder före andra möjliga applikationer undersöks. Projektet bekräftade även potentiella bruttomarginaler på nära 50%, vid drift av egen produktionsanläggning. Projektet bekräftade även möjligheten att samarbeta med en enzymtillverkare för att tillverka en produkt, med en mer konkurrenskraftig kostnads och hälsoprofil, samt att licensiera denna teknologi till en etablerad kundbas med bekräftat visat intresse.

Upplägg och genomförande

Vad gäller det första arbetspaketet, som fokuserade på marknaden, processmodellering och lagkrav, så genomfördes alla aktiviteter. Vad gäller det andra arbetspaketet, vilket fokuserade på att skala upp och verifiera produktionsmodeller och kundkrav, så genomfördes inte alla aktiviteter. Nuvarande diskussioner kommer dock göra det möjligt för företaget att accelerera marknadsintroduktionen av dess teknologi och hydrolasat produkter, antingen genom ett licensavtal eller driften av företagets egna produktionsanläggning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.