ATrAPP (ADHD Tracking Application), en applikation för monitorering av behandling vid ADHD

Diarienummer 2015-06020
Koordinator Stockholms läns landsting - ADHD mottagningen
Bidrag från Vinnova 615 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Införande hösten 2015