Athenapriset och Sjukvårdens forskningsdag 2013

Diarienummer 2012-04034
Koordinator Dagens Medicin Sverige Aktiebolag - Dagens Medicin Sverige AB
Bidrag från Vinnova 335 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Athenapriset delades 2013 ut för sjätte året i rad. Priset uppmärksammar och belönar kliniska forskare som i samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv har tagit fram en ny metod, tjänst eller produkt till nytta för svensk sjukvård och det svenska samhället. Sjukvårdens forskningsdag är en mötesplats för beslutsfattare i hälso- och sjukvården som samlas för diskussion om strategiska frågor kring klinisk forskning. I år var temat fokuserat på hur klyftan mellan sjukvård och forskning ska minskas. Dagen arrangerades den 1 februari med 150 deltagare.

Resultat och förväntade effekter

Athenapriset utdelades den 5 december 2013 i samband med Svenska läkaresällskapets riksstämma. Pristagaren Ola Winqvist, professor i cellulär immunterapi, uppmärksammades i ett stort reportage i Dagens Medicin, på partnerorganisationernas webbplatser samt i ett pressmeddelande på Karollinska universitetssjukhusets webbplats. Prisutdelare var Chris Heister, landshövding i Stockholms län. Sjukvårdens forskningsdag genomfördes i Stockholm den 1 februari 2013 med ett program som tagits fram i samarbete med VINNOVA, Vetenskapsrådet och övriga medarrangörer.

Upplägg och genomförande

Starten för nomineringen till Athenapriset skedde den 3 april. Priset marknadsfördes i tidningen Dagens Medicin, på dagensmedicin.se och i nyhetsbrev. Nomineringen gjordes i två steg, där det var fritt fram att föreslå kandidater i det första steget och juryn därefter valde ut tio kandidater som fick inkomma med en fullständig nominering. I år inkom fler bidrag än tidigare år, och av en betydligt högre kvalitet än tidigare. Sjukvårdens forskningsdag marknadsfördes med helsidesannonser i Dagens Medicin, genom utskick av nyhetsbrev och på bannerplats på dagensmedicin.se

Externa länkar

Artikel i Dagens Medicin om Athenapristagern Ola Winqvist, professor, Karolinska institutet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.