Athenapriset och IT i vården-priset 2011

Diarienummer
Koordinator Dagens Medicin Sverige Aktiebolag - Dagens Medicin Sverige AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för Athenapriset är att uppmärksamma behovet av samverkan om klinisk forskning mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Detta mål har uppfyllts genom stor uppmärksamhet, i samband med nomineringsutlysning och utdelning av priset, i artiklar och annonser. Målet med IT-priset är att uppmärksamma och belöna innovativa IT-lösningar som bidrar till ökad kvalitet och effektivitet i vård och omsorg. Detta mål har uppfyllts genom en rad aktiviteter, artiklar och annonser och vid prisutdelningen på IT i vården-dagen den 8 december.

Resultat och förväntade effekter

Athenapriset 2011 utdelades till en metod för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning. IT i vården-priset gick till ett projekt för att minska risken för feldosering av läkemedel till små barn vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Priset för E-hälsa för patientnytta och verksamhetsutveckling gick till en tjänst som innebär att reumatiska patienter själva kan dokumentera sin hälsa i journalen. årets idé vanns av en standardvårdplan för döende patienter.

Upplägg och genomförande

Både IT i vården-prisets och Athenaprisets pristagare har utsetts genom ett öppet nomineringsförfarande. Ett 30-tal nomineringar har inkommit. Kunniga juryledamöter har granskat och valt ut de vinnande bidragen. Priserna har annonserats i tidningarna Dagens Medicin, IT i vården och Computer Sweden med helsidesannonser och på respektive publikations sajt med bannerannonser. Dessutom har inbjudningar skickats ut med e-post i sjukvården.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.