Athena priset 2010

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för ortopedi
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02865

Statistik för sidan