Återvunna aluminiumlegeringar för högtemperaturapplikationer

Diarienummer 2017-03241
Koordinator RISE SWECAST AB - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 1 980 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Syfte och mål

Genom att utveckla aluminiumlegeringar för höga användningstemperaturer ska projektet bidra till möjligheten att reducera vikten för exempelvis motorkomponenter eller öka effektuttaget i komponenten med bibehållen vikt. Projektet ska resultera i en eller flera återvunna legeringar som presterar lika bra eller bättre än dagens alternativ vid rumstemperatur och öka mekaniska egenskaper med minst 20% vid användningstemperaturer på upp mot 250 grader.

Förväntade effekter och resultat

Återvunnet aluminium har en gynnsam effekt på energianvändning under en produkts livscykel då behovet av energiintensiv primärmetall minskar, vilket ger en lägre miljöpåverkan. Förbättrade mekaniska egenskaper och god gjutbarhet ger konkurrensfördel med avseende på möjligheten att sänka vikt på komponenter som används i högtemperaturapplikationer. Exempel är handhållna verktyg eller fordonskomponenter där vikten är direkt kopplad till energiåtgång i användningsfasen. För industrin är högtemperaturegenskaper extremt viktiga, vilket ökar chansen för implementering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utförs i ett samarbete mellan materialleverantör, gjuteri, komponentägare och forskningsutförare. Teoretiska beräkningar så väl som praktiska gjutförsök i både laboratorieskala och industriellt kommer utföras i arbetet med legeringsutveckling. Materialet kommer testas med avseende på både mekaniska och fysikaliska egenskaper för att vägen till industriell tillämpning ska bli så kort som möjligt. Både gjutbarhet och avvägning mellan prestanda och kostnad kommer att utvärderas för att materialet ska vara attraktivt för industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.