Återvinning av sällsynta jordartsmetaller från rörester

Diarienummer 2018-04333
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för TEMA
Bidrag från Vinnova 499 495 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Utforska potentialen och genomförbarheten av olika förbehandlingar för att återvinna sällsynta jordartsmetaller från rötrester producerat från biogasreaktorer. Dessa behandlingar kommer att appliceras separat och i kombination för att utvärdera lämplig behandling/ar för att extrahera sällsynta jordartsmetaller från rötrester. Rötrester från olika biogasprocesser testas för att identifiera vilka sällsynta jordartsmetaller som förekommer i olika processer samt lämpliga behandlingsmetoder för att återvinna dessa.

Förväntade effekter och resultat

Biologiska, kemiska och fysiska förbehandlingar har tillämpats för att öka den organiska nedbrytbarheten och kombinationen av olika fysikaliska behandlingar resulterade i högre nedbrytningshastigheter. Baserat på dessa resultat förväntas fysikaliska förbehandlingar av organiskt material också resultera i en ökad möjlighet för extraktion av sällsynta jordartsmetaller från rötrester.

Planerat upplägg och genomförande

A) De första 4 månaderna av projektet kommer att nyttjas för att identifiera vilka behandlingar som är effektiva avseende extraktion av sällsynta jordartsmetaller från rötrester. B) En kombination av behandlingar kommer att utföras från månad 5 till 8 för att utvärdera potentiella synergieffekter av olika kombinationer av behandlingar för extraktion av sällsynta jordartsmetaller från rötrester. C) De resterande 4 månaderna av projektet kommer att användas för datautvärdering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.