Återvinning av näring från slam

Diarienummer 2009-02747
Koordinator EkoBalans Fenix AB
Bidrag från Vinnova 84 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat