Återvinning av näring från slam

Diarienummer
Koordinator EkoBalans Fenix AB
Bidrag från Vinnova 84 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02747

Statistik för sidan