Återvinning av elektronikavfall (WEEE)

Diarienummer
Koordinator Scandinavian Enviro Systems AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01414

Statistik för sidan