Återvinning av elektriska kablar med fokus på mekanisk återvinning av polymerer i utrangerade kablar

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 585 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04420

Statistik för sidan