Återbrukscentrum i tät innerstad

Diarienummer 2013-05636
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 305 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med ansökan var att undersöka om innovationstävling är ett lämpligt format för att utveckla ett koncept för ett återbrukscentrum i tät innerstad. Målet om att söka pengar för att genomföra en innovationstävling uppnåddes inte

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att med den kunskap och information som Stockholms stad har haft tillgänglig lämpar sig formatet innovationstävling inte. Arbetsgruppen beslutade att undersöka möjligheten att istället ansöka om finansiering för en innovationsupphandling. En ansökan gjordes som fått bifall av Vinnova

Upplägg och genomförande

Planeringen av innovationstävlingen gjordes i en arbetsgrupp bestående av representanter från de tekniska förvaltningarna som berörs samt upphandlare. Ett par workshops hölls med arbetsgruppen och man enades därefter att tävlingsformatet inte lämpade sig. Viktigt för dessa processer är dels att arbetsgruppen består av individer med rätt kompetens men även att man har en duktig processledare som kan guida arbetet genom att kunna ställa rätt frågor och driva på processen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.