ATAC - Avancerad testautomation för komplexa mjukvaruintensiva system

Diarienummer 2011-02160
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 197 489 kronor
Projektets löptid september 2011 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Ericsson hade redan från början av ATAC en väletablerad testexekveringsautomatisering. Ericsson har därför fokuserat på att förstå testautomatiseringen från ett livscykelperspektiv, för att kunna identifera områden där nya metoder kan appliceras för att öka effektiviteten. Samtidigt har vi övergått till en agil process vilket påverkar testautomatiseringen. Målet är att inte bara ATT automatisera, men bättre förstå varianter av HUR man implementerar automatiseringen av test och hur det påverkar effektiviteten.

Resultat och förväntade effekter

Ericsson har utvecklat en förbättringsmodell för test automatisering. Vår modell identifierar hinder och svårigheter inom testautomatisering baserat på mätningar. Genom att jämföra testkod med programkod har har vi identifierat nya områden inom test automatisering, t.ex brister i test arkitektur och tillvägagånssätt i den agila processen. Vi har applicerat nya angreppssätt genom att utnyttja sputspetstekniker som sökbaserade tekniker i våra test sviter men ockå undersökt automatisk felrättning.

Upplägg och genomförande

Huvudmålet i ATAC projektet är att med avancerade metoder och ökad automatisering, kunna skapa, genomföra och utnyttja nya innovationer för att förbättra test och validering av systemet. Ericsson har redan mycket erfarenhet av test automatisering av t.ex exekvering och modellering och har specifikt här tittat på nya områden för att öka effektiviteten, med bl.a. sökbaserade metoder. Vi har haft framgångsrika insikter som bidragit till nya sätt att arbeta, där vi implementerad våra forskningsresultat i program produktionen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.