AstaZero Duglighetsprojekt - Provteknologi för aktiva säkerhetssystem och automatiserade fordon

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 6 780 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Utökad förmåga på AstaZero genom: - stärkta teknikförutsättningar för provning av automatiserade fordon - tunga fordon och ADAS anpassning av rutiner och utrustning - automatiserad provloggning, utvärdering och rapportgenerering - åtgärder för robust och driftsäker provning

Förväntade effekter och resultat

- utveckling och driftsättning av teknik för mer komplicerade trafikscenarion som krävs för verifiering av automatiserade fordon, - benchmark av teknik för provningspositionering i tunnlar, och realistisk stadsmiljö. - säkra robustheten i installationer och provningen med fokus på tunga fordon - automatisering av provloggning, utvärdering och rapportgenerering - automatisering videodokumentation - automatisering av väderloggning - säkra robusthet och effektiv provning genom framtagning av felsökningsscheman, driftsättningsrutiner och instruktioner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket. Dessa kommer drivas som delprojekt med nedbruten planering och leverans där uppföljning kommer ske. Uppföljning kommer ske varannan vecka.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2018

Diarienummer 2017-05513

Statistik för sidan