AstaZero Duglighetsprojekt - Digitala Astazero

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 029 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att ökat AstaZeros kompetens inom generering och användning av OpenDRIVE kartor och andra digitala representationer. Utökad förståelse över framtidens behov när det kommer till datamängder, format och nya/framtida metoder för validering och testning för ADAS och självkörande fordon. Hur denna data och metoder kan användas för effektivare testning.

Resultat och förväntade effekter

AP1: har identifierat flertalet framtida format som vi anser vara av vikt så som OpenSCENARIO, 3D-mesh formaten .fbx, .obj etc. Men framförallt vikten av att formaten är öppna. Samt hur dessa format kan användas för effektivisering. AP2: levrat OpenDRIVE kartor över de delar av AstaZero som inte nybyggdes eller demonterades under projektets gång, samt punktmoln över Supermultilane. AP3: Första verktygs kedja skapad för automatiskt generering av tillfälliga miljöer på AstaZero i OpenDRIVE. AP4: Skapat samverkansprojekt för distribuering och insamling av relevant sensordata.

Upplägg och genomförande

AP1: Undersök metoder relevanta för framtiden (virtuellt testning/validering/utveckling etc.) genom forskningsprojekt, konferenser och litteratur läsning. Identifiera relevanta öppna format därefter. AP2: Förstå OpenDRIVE formatet, bygg egna OpenDrive kartor. Upphandling angående punktmoln och HD-OpenDRIVE kartor. AP3: Extrahera relevant data från punktmoln men minimal handpåläggning. Skapa OpenDRIVE kartor med extraherad data. AP4: Undersök vad AstaZero har för plattform för insamling av sensordata. Skapa nya FFI projekt då detta är ett större projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2020

Diarienummer 2018-02701

Statistik för sidan