AstaZero Duglighetsprojekt - Digitala Astazero

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 029 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - april 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att kunskapshöja AstaZero och inleda arbetet med avseende på digitala beskrivningar och öppen data. Transportsystemet digitaliseras i hög takt, både avseende högupplösta kartor och stora mängder data. För AstaZero innebär detta att testmiljöerna måste finnas digitalt beskrivna, både för virtuell/simulerad provning och för att ett autonomt fordon ska kunna navigera på AstaZero. Vidare ökar efterfrågan från främst forskarvärlden efter data, idag främst sensor data från olika exempel på trafiksituationer.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt avser leverera digitala kartor över AstaZero i formatet OpenDRIVE, ett format som har hög sannolikhet att bli en industristandard för digital beskrivning av vägnät. Alla miljöer på AstaZero ska finnas tillgängliga i OpenDRIVE när projektet är avslutat. När det gäller tillfälliga trafikmiljöer kommer projektet även utreda metoder för automatiserad generering av OpenDRIVE-kartor. Projekt ska utreda vilka specifika datamängder som är av intresse för tex forskning och därefter identifiera datamängder som AstaZero har möjlighet att lagra och göra tillgängliga.

Planerat upplägg och genomförande

Studie för att ta reda på aktuella och kommande metoder för utveckling och verifiering av automatiserade fordon som kräver en digital representation av aktuell trafikmiljö. Säkerställa att alla befintliga miljöer på AstaZero finns uppmätta i punktmoln. Skapa och tillgängliggöra OpenDRIVE-filer för samtliga miljöer på AstaZero. Metod och utrustning för generering av OpenDRIVE filer för tillfälliga miljöer på AstaZero. Inventering av data som AstaZero kan publicera som ger mervärde för forskning och produktutveckling. Ta fram strategi för att tillhandahålla denna typ av data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 mars 2020

Diarienummer 2018-02701

Statistik för sidan