Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASTA Active Safety Test Area - underlag för projektering

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - april 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Aktiv säkerhetsteknik introduceras nu snabbt i vägfordon. Syftet är att undvika olyckor genom att bl a varna för hinder på vägen, automatiskt styra upp bilen om den riskerar att bli instabil, automatiskt bromsa vid hinder och varna vid nedsatt förarförmåga. Syftet med ASTA Active Safety Test Area är att skapa en världsunik miljö för integrerad trafiksäkerhetsforskning i Sverige, där myndighet, akademi och industri tillsammans tar ett stort steg för att vara ledande i ytterligare 20 år. ASTA är en viktig pusselbit för att nå nollvisionen, och kommer att stimulera tillväxt i regionen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sverige är världsledande inom området trafiksäkerhet. Med en gemensam nollvision utvecklas krocksäkra fordon och säkra vägnät. Vi har en stark position inom forskningen exemplifierat bland annat av banbrytande forskning inom biomekanik, centrumbildningen för trafiksäkerhetsforskning SAFER eller av framgångsrika institut som SP och VTI. Det finns därför mycket goda förutsättningar att behålla försprånget med hjälp av satsningar som ASTA. Vi satsar alltså på ett etablerat styrkeområde med stora möjligheter att leda utvecklingen globalt och att samla kompetensen till Sverige.

Upplägg och genomförande

Huvudprojektets mål är att ASTA utformas med fyra banavsnitt: - Stadsmiljö med fordonsattrapper och fotgängarattrapper - Flerfilig väg med fordonsattrapper - Aktiv säkerhetsyta med accelerationssträckor - Landsvägsslinga Dessutom ska gemensam provningsmetodik samt gemensamma mål och attrapper utvecklas. Delmål för denna ansökan ´ASTA - underlag för detaljprojektering´ är att ts fram underlag för en projektering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03029

Statistik för sidan