Asienturnén 2013

Diarienummer 2013-02914
Koordinator MEMOTO AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Ansökan gäller VINNOVAS resebidrag för att kunna närvara på ´Innovation Sweden project Tokyo i Oktober 2013 för Memoto AB. Bidraget gjorde det möjligt för 2 representanter från Memoto att närvara vid både utställningen och övriga aktivieter

Resultat och förväntade effekter

Skapa samverkan med japanska bolag och synliggöra vårt företag och produkt. Att finnas på plats både på utställningen, närvara på presskonferensen och presentera bolaget inför ett 100 tal deltagare.

Upplägg och genomförande

- Utställning - Presskonferens - Nätverkande - Affärsmöten med japanska bolag - Företagspresentationer

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.