Artificiella organ och sensorer (COLIPA)

Diarienummer 2009-04823
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat