Artificiella organ och sensorer (COLIPA)

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04823

Statistik för sidan