Artificial Intelligence in Open Source Auditing

Diarienummer 2018-01847
Koordinator FOSSID AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projektets mål är att förena marknadens största databas med öppen källkod med de mest träffsäkra metoderna för att identifiera licens samt säkerhetsinformation för öppen källkod. Genom att använda AI och maskininlärning ser vi möjligheten att drastisk minska kostnader för skanning av källkod, minska riskerna förknippade med användningen av öppen källkod samt öka innovation och konkurrenskraft genom återanvändning av granskad källkod på en global marknad.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leverera en prototyp som förenar AI och maskininlärning med marknadens största databas med öppen källkod. En produkt baserad på en sådan prototyp har potential att slå undan benen för alla idag existerande lösningar för skanning av källkod.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplanen skapades utifrån en studie för hur AI och maskininlärning kan användas i skanningsverktyg. Projektet inleds med fördjupad analys av användbara maskininlärningstekniker, för att sedan definiera krav, utveckla en analysmodell och slutligen fokusera på att skapa en prototyp. Målet för projektet är att leverera en prototyp som förenar AI och maskininlärning med marknadens största databas med öppen källkod.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.