Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Artificial Intelligence in Open Source Auditing

Diarienummer
Koordinator FOSSID AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Genom projektet “Artificial Intelligence in Open Source Auditing” har FOSSID utvecklat en prototyp som kombinerar tillgången av en, i storlek, marknadsledande databas för öppen källkod med en imponerande precision för identifiering av licenser och säkerhetsrisker i öppen källkod. Resultatet av projektet driver nu den fortsatta utvecklingen av FOSSID:s produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har bidragit till en ökad precision och minskade kostnader för analyser av öppen källkod. Tack vare bidrag från Vinnova möjliggjordes en snabbare utveckling och introduktion av verktyget vilket har varit avgörande för FOSSID:s möjlighet att behålla en stark position bland de marknadsledande företagen inom området av att upptäcka och identifiera licenser och säkerhetsrisker i öppen källkod.

Upplägg och genomförande

FOSSID har integrerat och utvecklat algoritmer och modeller till en AI-baserad prototyp för analysering av öppen källkod. Prototypen har nu, till viss del, börjat inkluderas i våra befintliga verktyg vilket bidrar till en betydligt ökad precision och bättre kvalitet i alla våra verktyg. FOSSID:s kunder har bekräftat förbättringarna vilket också lett till nya kunder och kontakter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01847

Statistik för sidan