Arthro Therapeutics Health 2.0 Santa Clara

Diarienummer 2016-05247
Koordinator ARTHRO THERAPEUTICS AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Inbokade möten och uppföljning med några av de största försäkringsbolagen och vårdgivarna

Resultat och förväntade effekter

Samla leads och potentiella kunder inför USA expansion vilket vi lyckats med. T.ex Kaiser Permanente, Davita, UPMC etc

Upplägg och genomförande

Höll presentationer på olika sessions, ställde ut och gick proaktivt runt för att träffa folk på försäkringsbolagen/vårdgivarna. Funkade bra och genererade leads samt uppföljningsmöten

Externa länkar

Digital evidensbaserad vård för artrospatienter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.