ARTEMIS VeTeSS QRtech

Diarienummer
Koordinator QRtech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 137 090 kronor
Projektets löptid maj 2012 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att stärka europeisk konkurrenskraft genom att effektivisera arbetsmoment vid utveckling av hårdvara och mjukvara för säkerhetskritiska system mot fordonsindustrin. Målet har uppfyllts genom att ett stort antal verktyg och processer har utvecklats som på ett tydligare sätt kan kvantifiera att ett system uppfyller säkerhetskrav. Projektet har resulterat i att arbetet med nya säkerhetsstandarder har underlättats och det finns konkreta verktyg, av varierande TRL, för delar av utvecklingsprocesserna att tillgå.

Resultat och förväntade effekter

För QRTECH har projektet inneburit: 1. Vi har nu en verktygskedja som effektiviserar analysen av säkerhetskritisk hårdvara genom att automatisera förfarandet. Detta gör att vi kan förbättra vårt erbjudande till kunder och korta våra utvecklingstider. Genom projektet har vi sett att verktyget som vi tagit fram både är unikt och eftertraktat. Vi planerar därför ytterligare projekt för att produktifiera verktyget. 2. Vi har samlat på oss användbar kunskap inom ISO 26262, vilket givit oss en stärkt konkurrenskraft och lett till nya säkerhetsrelaterade utvecklingsuppdrag hos kunder.

Upplägg och genomförande

Projektet började analysera´State-of-the-Art´ för att sedan definiera krav och önskemål för de verktyg och processer som planerades tas fram. Det stod snabbt klart att det fanns stora brister i nuvarande arbetssätt och metodik. I enlighet med detta bedrevs därefter studier och utveckling av metoder i form av verktyg och processer för verifiering och test på tre nivåer; system-, hårdvaru- och mjukvarukomponentnivå. Den metodik och de verktyg som utvecklats utvärderades därefter i specifika case-studies, definerat av OEM. Resultatet var positivt, men till stor del beroende på TRL.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.