ARTEMIS nSafeCer_SP

Diarienummer 2012-01634
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 1 785 204 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

SP´s huvuduppgifter i nSafeCer var utveckling av ett prototypverktyg som heter SafetyADD (inom WP220), som hanterar säkerhetskontrakt, och utveckling av en AUTOSAR demonstrator där metodiken för att säkerställa giltigheten av ett återanvändbart, och skräddarsydd säkerhetslivscykel, utvärderades (WP540). Målet var att visa att det är möjligt och fördelaktigt att använda säkerhetskontrakt och komponentbaserad design för säkerhetsrelaterade programvarusystem med avseende på granskningar och certifiering.

Resultat och förväntade effekter

Verktyget SafetyADD och idéerna bakom säkerhetskontrakt har beskrivits i artiklar som presenterades vid ISSRE12, ISSRE13, SafeComp14 och ISSRE14. Vi har också presenterat vårt arbete vid Artemis & ITEA Co-summit 2013 (Stockholm) och 2015 (Berlin). Idéerna bakom våra säkerhetskontrakt har under 2014 och 2015 använts i kontraktsarbete för SP kunder och kommer att vidareutvecklas i framtida kontraktsarbete och forskningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Som underlag för säkerhetsargumentering har nSafeCer infört begreppet säkerhetkontrakt. SP föreslår en möjlig teknik på hur man formulerar dessa genom att använda verktyget SafetyADD (WP220). Användbarheten demonstreras genom att låta verktyget validera säkerhetskontrakt för mjukvarukomponenter som valts för en AUTOSAR demonstrator (WP540). För detta ändamål anpassades också verktyget för bilindustrins funktionsäkerhetsstandard ISO 26262. På så sätt visade vi att SPs arbete som utförs i WP220 kan instansieras som en demonstrator intressant för bilindustrin (WP540).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.