ARTEMIS EMC2 - Arcticus - Embedded multi-core systems for

Diarienummer 2014-00550
Koordinator Arcticus Systems Aktiebolag - Arcticus Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 948 500 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Arcticus har uppnått ett koncept för modellering, analys och syntes för konstruktion av säkerhetskritiska system med krav på stöd för mixed criticality för implementation på single-core och multi-core arkitekturer. Genom utvecklingen av Rubus Hypervisor har vi även byggt upp kompetens om implementation av partitionering med separation i tid och rum mellan partitioner på existerande HW arkitekturer som gör att vi kan på ett trovärdigt sätt kan samarbeta med våra kunder om deras framtida plattformar för stöd av mixed criticality samt arkitektur för nyttjande av multicore.

Resultat och förväntade effekter

Arcticus har ett koncept för modellering, analys och syntes med hjälp av Rubus Component Model som gör oss intressanta som samarbetspartner för våra nuvarande och framtida industriella kunder i deras framtida säkerhetskritiska CPS system.

Upplägg och genomförande

Arcticus har genomfört projektet konceptuellt enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.