ARTEMIS EMC2 - Alten -

Diarienummer 2014-00835
Koordinator ALTEN SVERIGE AKTIEBOLAG - Alten Sverige, Kista
Bidrag från Vinnova 615 474 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

EMC2 projektet avser utveckla nästa generations säkerhetskritiska system för olika domäner, som telekom, fordon, flyg mm. Bland annat mer adaptiva system som till lägre kostnad förnenklar produktutvecklingen av frmatiden mer avancerade och krävande applikationspgramvara. Alten har under projektet gång bidragit med att utveckla flera viktiga delar av projektets teknologi. Teknik som kommer att korta utvecklingstiden och förenkla integration av funktionalitet utan att ge avkall på kommande krav på säkerhetskritiska funktioner.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har levererat på alla plan förväntade projektmål. Projektet är ett av de största projekten någonsin inom programmet ECSEL och den höga nivå av förväntningar har infriats. Alten har levererat förväntade lösningar på en systemplattform bestående av ett applikationslager (SOA), ett RTOS för säkerhetkritiska systemfunktioner, en resursplattform för icke kritiska funktioner, en virtualiserad plattform som partitionerar olika nivåer av kritiska system från varandra. En maskinvaruplattform med SOC och NOC för både heterogena noder som homogena MPPC system.

Upplägg och genomförande

Projektets idé var att arbeta vertikalt med applikationsområden från olika domäner samt att horisontellt av fokusera på gemensamma teknologier. Den breda förankring som projekt eftersträvat har erhållits genom brett deltagande med många partners. Fokus har varit att ta fram en gemensam lösning med många hänsyn. Arbetet har även fokuserat på applicerad teknologi genom arbete med ”LivingLab”, dvs konkreta applikationsproblem för tillämpning. Goda erfarenheter är strategin med breda djupa lösningar och förbättringspotential konkreta delmål.

Externa länkar

Projektbeskrivning via ARETEMIS Projektets websida Inom ramen för EMC2 integrerade Alten (EMC2 maskinvara); med SafeG och Linux samt molntjänst. Banbrytande för EMC2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.