ARTEMIS DEWI HH Pålitliga Inbyggda Trådlösa Infrastrukturer

Diarienummer 2014-00854
Koordinator Högskolan i Halmstad - Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Bidrag från Vinnova 1 253 328 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet med DEWI var att kunna erbjuda industrin en möjlighet att introducera trådlös teknologi i sammanhang som kräver hög tillförlitlighet på kommunikationen, t.ex. för sensornät i fordon. Via ett tjugotal demonstratorer har projektet lyckats visa de många fördelarna med intelligenta trådlösa system, och visat en betydligt högre tillförlitlighet och driftsäkerhet för dessa applikationer.

Resultat och förväntade effekter

Ett tjugotal demonstratorer presenterats där potentialen för DEWIs arkitektur och övriga innovationer har kunnat visas. Några av de fördelar som projektet har kunnat visa med intelligenta trådlösa system är: låg vikt, enkla och billiga uppdateringar, ökad flexibilitet och omkonfigurabilitet, och minskade installationskostnader. Med de teknologier och arkitekturer utvecklade inom DEWI har projektet uppnått betydligt högre tillförlitlighet och driftsäkerhet i de studerade applikationerna.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett större EU/Artemisprojekt som har koordinerats av Virtual Vehicle Research Center (Graz/Austria). Projektet har täckt fyra domäner (fordon, flyg/space, tåg, byggnader), och efter framtagandet av ett större antal användarfall och teknikmoduler har resultaten sedan redovisats via ett tjugotal demonstratorer. Koordinatorn har gjort ett föredömligt jobb och projektet har levererat 279 leverabler som alla direkt och utan anmärkning blivit godkända av kommissionen.

Externa länkar

http://www.dewiproject.eu/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.