Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Artemis-CESAR-KTH

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 2 940 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - april 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

CESAR projektet har som målsättning att sammanställa och vidareutveckla best practices (industriell och forsking) i termer av metoder och verktyg som stödjer utveckling av säkerhetskritiska inbyggda system i beaktande av domänerfarenheter och specifika krav såsom standards. Tillämpningsområden inkluderar flyg, fordon och automation.

Långsiktiga effekter som förväntas

CESAR aims at boosting cost-efficiency of development and safety processes by an order of magnitude.

Upplägg och genomförande

Projektet är strukturerat i ett antal arbetspaket fokuserade kring teknologi/process aspekter samt kring applikationsområdena. KTH´s arbete är fokuserat inom ett paket med inrikning mot metoder och verktyg för arkitekturutvecklingsmetodik och modellbaserad utveckling. En detaljerad plan beskriver tillvägagångsättet med inkrementella släpp av metoder, specar och verktyg.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03968

Statistik för sidan