Arkitektur och processflöde för öppen, mobil mediapublicering

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 2 199 998 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02515

Statistik för sidan