Arkitektur och processflöde för öppen, mobil mediapublicering

Diarienummer 2007-02515
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 2 199 998 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.csc.kth.se/forskning/medieteknik/