Arenovation

Diarienummer
Koordinator Innovation Impact AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - mars 2011
Status Avslutat