Arenaprojekt #3 Compraser Mars 2015

Diarienummer 2015-01589
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - oktober 2015
Status Avslutat