Arenaprojekt #2 Compraser Mars 2015

Diarienummer 2015-02442
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Med argument som exempelvis återvinningsbarhet, slagseghet, lång lagringstid, svetsbarhet och kostnadseffektivitet, bedöms det finnas en stor potential för termoplastbaserade kompositer inom flygindustrin. Syftet med denna förstudie har varit att genomföra en fördjupad och fokuserad kartläggning av hur Inxides teknik, d.v.s. material och tillverkningsprocesser, matchar de behov- och kvalitetskrav som ställs inom flygindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Särskild fokus har lagts på sambanden mellan processparametrar och mekanisk prestanda. Studien ligger till grund för fortsatt arbete med att formulera en plan för att testa kritiska tekniska funktioner, med en framtida identifierad affärsnytta i åtanke.

Upplägg och genomförande

Genom en litteraturstudie har det undersökts hur marknaden för termoplastkompositer inom flyg ser ut idag, och hur den förväntas utvecklas framöver, samt lämpliga vägar framåt för att optimera material och process baserat på Inxides teknologi. Med utgångspunkt från de identifierade tekniska och affärsmässiga utmaningarna arrangerades en gemensam workshop för att belysa de viktigaste tillverkningsaspekterna, och hur dessa påverkar repeterbarhet och prestanda på Inxides produkter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.