Arena

Diarienummer
Koordinator IMCG Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04237

Statistik för sidan