Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arbetspendling- beteendeförändring med digitalt stöd

Diarienummer
Koordinator Borlänge kommun - Borlänge kommun Miljökontoret
Bidrag från Vinnova 1 823 399 kronor
Projektets löptid november 2022 - juli 2024
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att främja mobilitetstjänster anpassade för pendling mellan stadskärna och landsbygd. Målet är att minska behovet av biltrafiken med en femtedel till år 2030 genom effektivare arbetspendling hos respektive arbetsgivare/företag.

Förväntade effekter och resultat

Borlänge kommun skall tillsammans med etablerade organisationer i regionen testa ett nytt sätt av samåkningstjänst där projektet skall leda till effektivare transporter/förbindelser mellan glesbygd och stadskärna som leder till minskade utsläpp, förändrade beteendemönster samt främja ett mer hållbart klimatneutralt samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Identifiera och analysera beteendemönster för förändrad resvana Ta fram strategi för effektivare pendlingsval Testa och pilota en modell för en ny digitalt delad mobilitetstjänst med beteendemönster som utgångspunkt

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2024

Diarienummer 2022-02981

Statistik för sidan