Arbetsmarknad och Arbetsliv

Diarienummer 2010-00736
Koordinator Karlstads universitet - Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat