Arbetsmarknad och Arbetsliv

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Arbetsvetenskap
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00736

Statistik för sidan