Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arbetsfordon för drift och underhåll av vägarnas sidoområden

Diarienummer
Koordinator Timars Svets och Smide Aktiebolag - Timars Svets och Smide AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - september 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet är upp till ett år försenat beroende på leverantörsförseningar och bristande finansiering. Marknad och teknik har verifierats. Fordonets ram, chassi, hjul, cylindrar är tillverkat & monterat. Tyngre hydrauliska komponenter inköpta. Hytten designad & utformad av ergonomisk expertis, placerad för optimal arbetssituation. Elektronik specificerad. Sensortekniker analyserade, utveckling, anpassning, provning, programmering & montage återstår. Lärande & erfarenhetåterföring utfört.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förverkligar en radikal innovation i en ny fordonsteknik. ännu återstår del av sensorteknik och automatisering för att styra olika funktioner som ellevering av hjulcylindrar att färdigutveckla. Innovationen väntas leda till stora besparingar inom drift och underhåll av vägarnas sidoområden m.fl. tillämpningar. Närliggande möjliga behov att lösa är fordon för räddningsarbete i tågtunnlar och blockerade vägar. I ett längre perspektiv kan tekniken tillämpas på personbilar och innebära billigare, lättare och bättre manövrerbara fordon.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts efter en radikal innovationsmodell som skisserats i ansökan. Teknik och marknad har utvecklats parallellt. Praktiska tester och lärande från dessa har fått styra utvecklingen som drivits i processens form. Det har inneburit lärande och erfarenhetsåterföring. Representanter för samtliga involverade parter har deltagit i seminarier, grupparbeten och referens- och/eller styrgruppsmöten. Projektets komplexitet har krävt flera expertgruppers medverkan och samverkan med övriga för att uppnå projektets mål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02233

Statistik för sidan