Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Är Nye Veier något för Sverige?

Diarienummer
Koordinator Nyström Forskning & Utredning AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - juni 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Norge har etablerat organisationen Nye Veier, parallellt med Statens vegvesen. Nye Veier bemannades med ny personal med erfarenhet från flera industrigrenar, de gavs större handlingsutrymme att utmana etablerade arbetsmetoder och därigenom möjligheter att stärka produktiviteten och innovationsförmågan i vägbyggande. Syftet med föreliggande projekt är att studera bakgrunden, genomförandet samt effekterna av Nye Veier, för att utvärdera om det är något för Sverige?

Förväntade effekter och resultat

Tankarna bakom etableringen av organisationen ”Nye Veier” var att ge större handlingsutrymme och samla beslutsförmåga vid utformning och genomförande av främst större infrastrukturprojekt. Projektet avser att studera bakgrunden till etableringen av ”Nye Veier”, analysera dess effekter samt avslutningsvis se om dess insikter är relevanta och nya för svenska förhållanden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer resultera i ett kortare och informativt PM. Kunskapen om det norska initiativet är något som efterfrågas i den svenska debatten inte minst bland politiker. Till projektet kommer även en referensgrupp att kopplas med representation från alla parter i anläggningssektorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2022

Diarienummer 2021-03659

Statistik för sidan