Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Är Nye Veier något för Sverige?

Diarienummer
Koordinator Nyström Forskning & Utredning AB
Bidrag från Vinnova 280 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - juni 2022
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Föreliggande projekt syftar till att ta ett större perspektiv och inte bara öppna för nya genomförandeformer utan i stället nya organisationsformer för att stimulera innovationer i anläggningssektorn. Konkret studeras huruvida norska Nye Veier är något för Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Studien påvisar att Nye Veier förvisso att kostnader sänkts och vägprojekt färdigställts tidigare i enskilda projekt men den stor behållningen ligger i att organisationen utmanat rådande byggnormer. Det har lett till att både Statens Vegvesen och Bane NOR har tagit efter. I denna förändring finns stor potential för framtida effektivisering på bred front.

Upplägg och genomförande

Arbetet bygger primärt på dokumentstudier och ett djupintervjuer med tidigare medarbetare på Nye Veier, entreprenörer, politiker samt Samferdseldeparetmentet. Därutöver har workshops genomförts med svenska företrädare. Projektet har resulterat i ett PM och ett fortsättningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2022

Diarienummer 2021-03659

Statistik för sidan