Application for H2020-DS3 Cerberus

Diarienummer 2015-00102
Koordinator Foreseeti AB
Bidrag från Vinnova 145 763 kronor
Projektets löptid januari 2015 - augusti 2015
Status Avslutat