appCAR Driveline

Diarienummer 2014-03961
Koordinator SPECIFICATE INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 35 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - augusti 2014
Status Avslutat