Apiconisis

Diarienummer
Koordinator Apiconisis AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi förväntade oss att fram tio nya uppdrag och slutfört tre. Effekten skulle bli att vi hade tillräckligt med referenser på relevanta targets för att kunna initiera samarbete med Big Pharma. Vi har utfört tre uppdrag med gott resultat och tagit in ytterligare 6 projekt med ledande institut runt om i Europa. Detta har givit oss experimentella data och referenser för att nå läkemedelsbolagen. I dagsläget är vi i slutdiskussion med två läkemedelsbolag i Belgien och USA.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten av projektet var att locka industrin. Vi tror att vi har varit framgångsrika i denna aspekt. Vi har nu ett stort material och referenser för att tas på allvar.

Upplägg och genomförande

Vi har varit på tre konferenser i Stockholm, London och San Diego. Vi har genomgått en screeningutbildning i Tyskland och säljutbildning inom STING. även ledarskapsutbildning för VD. Vi har utvecklat programvara tillsammans med ett amerikanskt institut. Vi har tagit fram ett nytt varumärke och sökt skydd med hjälp från Bergenstråhle & Lindvall (B&L). Patentstrategier kommer att göras i samråd med Forskarpatent, AWA patent och B&L. En plan för framtida finansiering har upprättats tillsammans med affärsängel.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04360

Statistik för sidan