API för stationsinfo

Diarienummer 2012-01624
Koordinator Samtrafiken i Sverige Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och mål med projektet är att tillgängliggöra ett öppet API med information från 146 olika stationer och bytespunkter i Sverige. Idag finns informationen tillgänglig på webbplatsen stationsinfo.se.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var ett: * Framtagande av API för stationsinfo som tillgängligörs genom trafiklab.se * En organisation som som säkerställer tillgång och support till utvecklare. Båda har uppfyllts och ett 10-tal utvecklare har i dagsläget registrerat sig för att få tillgång till API:et.

Upplägg och genomförande

Projektet hade tre faser i sin genomförandeplan: * Revidering av informationsstruktur och skapa API. * Publicera API:et * Marknadsföra detta. Utfallet blev att det befintliga informationsstrukturen behölls efter att tid lagts ner på genomlysning och utredning. Informationen gjordes tillgängligt i ett mottagarvänligt och robust API och därefter publicerades det på Trafiklab.se. Marknadsföring skedde i samband med användarträffar för tredjepartsutvecklare och med blogginlägg och mailutskick.

Externa länkar

Api sidan på trafiklab.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.