API för Nobelprisinformation

Diarienummer
Koordinator NOBEL MEDIA AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Nobel Media har utvecklat ett öppet, kvalitetssäkrat och dokumenterat API över den basala informationen kring Nobelprisen och Nobelpristagarna. Det publika APIet är tillgängligt från api.nobelprize.org. Dokumentation och exempel är publicerade under http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelmedia/nobelprize_org/developer/ APIet utvecklades tillsammans med Andreas Krohn och Erik Eng på Dopter.

Resultat och förväntade effekter

Huvudmålgruppen för APIet är utvecklare och ägare av andra webbplatser som vill använda denna information för att skapa listor, presentationer och visualiseringar kring Nobelprisen. Eftersom APIet nyligen publicerades är det för tidigt att säga hur mycket det kommer att användas. Vi har skickat ut pressreleaser på engelska och svenska via Mynewsdesk och våra vanliga kanaler. Vi tänker försöka medverka vid hack-events för öppna data för att berätta om och sprida kunskap om våra data och vårt API.

Upplägg och genomförande

Vi definierade användarvillkoren tidigt inför kravspecifikationen för APIet. Vi använder Creative Commons Zero (CC0) som licens. De data som inkluderas är basala data som fanns i strukturerad form. Vi använder en enkel versions hantering. Vi kräver inte registrering och API nyckel för att använda tjänsten. Data hämtas från samma databas som driver Nobelprize.org för enkelt underhåll. APIet accelereras och cachas via Akamai CDN för att ge snabba svarstider globalt och för att klara hög belastning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.