Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

APD-plan i fotorealistisk 3D

Diarienummer
Koordinator SPOTSCALE AB
Bidrag från Vinnova 265 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Målet var att ta fram ett nytt och lättanvänt verktyg för att skapa fotorealistiska APD-planer i 3D, med input från flera aktörer i byggbranschen, vilket kan anses uppfyllt. Verktyget är på plats och har fått fina omdömen. Vi kommer även jobba vidare med några av de företag som varit med i projektet för att vidareutveckla verktyget ytterligare samt implementera det i skarpa projekt.

Resultat och förväntade effekter

Affärsmässigt så är vi nöjda med resultatet, dialog finns med flera företag som var med och gav sin input på applikationen om fortsatt samarbete för egna versioner av applikationen likväl som implementation på bred front. Vad gäller syftet att skapa säkrare arbetsplatser med applikationen behöver detta testas i många projekt framöver för att kunna bevisa att produkten har denna effekt men vi har i intervjuer fått bekräftat från branschexperter att det är rimligt att tro att verktyget kan ha den effekten.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan men några förändringar. Då ett anläggningsföretag som framför allt jobbar med anläggning av väg deltog i projektet har även vägskyltning och vägmarkeringar tagits med. Ett byggbolag utgick ur projektet och ett fastighetsbolag tillkom samt ett företag som har som affärsverksamhet att hyra ut den utrustning som krävs på arbetsplatser och har stor expertkompetens inom arbetsplatssäkerhet har deltagit i utvärderingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01922

Statistik för sidan