APD-514 eyedrops för behandling av EKC

Diarienummer 2015-01812
Koordinator Adenovir SA Development AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Farmaceutiskt utveckling med olika formuleringar för en optimal ögonberedning som har god effekt bekräftad i en serie av olika in vitrotester har genomförts. Målet är att ha en beredning som kan ta steget över till ett industriell CMO bedömer vi har uppfyllts. Nationell patentansökan i nyckelländer som USA, EPO, Japan, Kina, etc, har startats.

Resultat och förväntade effekter

Farmaceutiskt utveckling med olika formuleringar för en optimal ögonberedning. Dessa har testats i en serie av olika in vitrotester. God inbindningseffekt har bekräftas. Målet är att efter denna fas ha en beredning som kan ta steget över till ett industriell CMO bedömer vi har uppfyllts. Nationell patentansökan i nyckelländer som USA, EPO, Japan, Kina, etc, har startats.

Upplägg och genomförande

Tillsammans med MediGelium vid KI har ett flertal tillverkat ett flertal formuleringar med olika väl kända och använda diluenter formuleringar med APD-514. Målsättningen har varit att finna en optimal formulering med olika buffertsystem och antioxidanter som ger en stabil och optimal formulering med hög inbindningskapacitet av adenovirus in vitro. Målet har även varit att identifiera och särskilja de ingående komponenterna egna inverkan på virusinbindning, och på så vis även klargöra inbindningsförmåga för APD-514. Sammanfattningsvis har APD-514 en hög inbindningsförmåga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.