Användningen av medfödda försvars regulator peptider som ny terapi för hypoxisk-ischemisk hjärnskada hos nyfödda

Diarienummer 2015-01505
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Perinatalmedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 1 878 706 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syrebrist (hypoxi-ischemi) och inflammation är vanliga orsaker till hjärnskador hos nyfödda, vilket kan leda till bestående neurologiska skador. Barn som föds för tidigt är allra mest utsatta och för närvarande finns ingen farmakologisk behandling för dessa tillstånd. De övergripande målen för projektet är att undersöka de underliggande mekanismerna som leder till skada i den omogna hjärnan och pröva nya läkemedel som nervskyddande behandlingar.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att utveckla en kliniskt relevant djurmodell som väl avspeglar de skador som uppstår hos prematurt födda barn. Vi kommer också att analysera kliniska prover från prematurt födda patienter, vilket ökar det translationella värdet av studierna. Detta arbete kommer att generera ny kunskap om hur hypoxi-ischemi, infektion och inflammation kan orsaka hjärnskada. Resultat från projektet kommer också att ge stöd för användning av immunmodulerande peptider som nya terapier för hjärnskada hos nyfödda.

Planerat upplägg och genomförande

Större delen av forskningen kommer att utföras i Dr Carina Mallards laboratorium (Göteborgs universitet). Dr Robert Hancock (University of British Columbia) kommer att utveckla och tillhandahålla nya immunmodulerande peptider. Dr. Ofer Levy (Harvard Medical School) kommer att vara värd vid Dr Lais vistelser vid Harvard och kommer att bidra med sin expertis och kunskap. Projektet samlar expertis från de tre forskargrupperna som är specialiserade på neonatal neuroimmunologi, neonatal infektion och immunitet, och det medfödda immunförsvaret.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.