Användningen av medfödda försvars regulator peptider som ny terapi för hypoxisk-ischemisk hjärnskada hos nyfödda

Diarienummer 2015-01505
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Perinatalmedicinskt centrum
Bidrag från Vinnova 1 878 706 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-03-17

Syfte och mål

Syrebrist (hypoxi-ischemi) och inflammation är vanliga orsaker till hjärnskador hos nyfödda och förtidigt födda barn, vilket kan leda till bestående neurologiska skador. Barn som föds för tidigt är allra mest utsatta och för närvarande finns ingen farmakologisk behandling för dessa tillstånd. De övergripande målen för projektet är att etablera en djurmodell som är kliniskt relevant för att undersöka de underliggande mekanismerna som leder till skada i den omogna hjärnan och pröva nya läkemedel som nervskyddande behandlingar.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lyckats att generera en djurmodell, i vilka infektion kan kombineras med kvävning. Den här djurmodellen efterliknar dem kliniska situationer som uppstår på sjukhuset, mer jämfört med nuvarande djurmodeller. Denna modell karakteriserades helt med avseende på inflammation och hjärnskada hos djur. Vi fann att antibiotikan mot bakterien kan ha skyddande effekter mot hjärnskador. Eftersom vår djurmodell är mer klinisk relevant, kommer den att vara användbar inte bara för oss men också för andra forskare som vill testa neuroskyddande läkemedel.

Upplägg och genomförande

En majoritet av jobbet utfördes i Dr. Carina Mallards lab vid Göteborgs universitet i Sverige. För att utbyta kunskap och kompetens besökte jag Dr. Ofer Levy vid Harvard Medical School i USA för fem månader. Det här projektet är en samling av kompetenser från olika grupper som har specialiserat sig i neonatal neuroimmunologi, neonatal infektion och immunitet och medfödd immunologi. En mer utbrett av projektet och samarbetet kommer att fortsättas vid University of Colombia in Kanada där jag strävar efter att bli en oberoende forskare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.