Användarorienterad tjänsteutveckling och dynamiska affärsmodeller

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - EFI - Ekonomiska Forskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - oktober 2010
Status Avslutat