Användardrivna energitjänster för en enklare vardag

Diarienummer
Koordinator MOBILE VENTURES SCANDINAVIA AB - Mobile Interaction Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 1 155 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01040

Statistik för sidan