Användardriven robotutveckling

Diarienummer 2011-03234
Koordinator SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUND
Bidrag från Vinnova 115 487 kronor
Projektets löptid december 2011 - juli 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har ambitionen att ta fram en funktionsprototyp till en brandrobot som ska underlätta för insatsledningen att få en lägesbeskrivning vid besvärliga bränder i komplexa miljöer som fordrar rökdykning.

Resultat och förväntade effekter

Projektgruppens sammansätttning borgar för en konstruktiv utveckling som inkluderar praktiska önskemål, marknads- och försäljningsperspektiv liksom praktiskt utvecklingsarbete och forskningsfrågeställningar. Dessutom kommer projektet att ge vägledning till räddningstjänsterna i vilka situationer det är lämpligt att använda roboten och när andra metoder är att föredra.

Upplägg och genomförande

Deltagande organisationer utvecklar tillsammans ett testprogram för hur brandrobotar för våra applikationer bör testas, beskriver hur testresultat bör tolkas, testar den framtagna roboten enligt det utarbetade programmet, genomför mindre FoU projekt för att ytterligare förbättra robotens egenskaper, implementerar resultaten på den utvecklade roboten som härigenom har förutsättningar att utgöra en prototyprobot.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.