ANTWaY - Automated Next generation Transport Vehicle for Work Yard application

Diarienummer 2014-01399
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology and Research
Bidrag från Vinnova 9 067 006 kronor
Projektets löptid maj 2014 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bedriva forskning inom automation och lägga grunden för fortsatt forskningsverksamhet inom automation i allmänhet och system med autonoma fordon i synnerhet. Målet för projektet var att bygga en forskningsplattform dvs en lastbil med släp som kunde vara både manuellt körd med förarstöds system och helt autonom utan förare i hytten. Lastbilen skulle vara kopplad till ett centralt system. Detta genomfördes i projektet.

Resultat och förväntade effekter

I projektet utvecklades en multimodal (manuellt styrd och fullt autonom) lastbil, vilken både individuellt och genom kommunikation med en styrcentral kan hantera lastning- och lossningsrelaterade uppgifter i miljöer med flera fordon, genom att använda information från centralen och närliggande fordon för att positionera sig och navigera på ett säkert och bränsle-effektivt sätt. Resultatet av detta var en förstärkning av kompetensen och forskningsmiljön kring fordonsklustret i Göteborg.

Upplägg och genomförande

I projektet använde vi nio arbetspaket som var fördelade mellan de olika partnerna i projektet. Vi hade regelbundna möten för avstämning och diskussion kring forskningsfrågor, arkitektur, speciell tekniska lösningar. Vid fyra tillfällen integrerades hela systemet och testades och vid det sista tillfället demonstrerades det. På grund av de olika delarna nära relation till varandra har vi lärt oss ett nytt agilt sätt att samarbeta som har visat sig värdefullt i senare projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.